Дні пам’яті М.І. Сікорського у Меморіальному музеї академіка В. Г. Заболотного

Категорія: Культурно-освітні заходи Створено: Четвер, 05 жовтня 2017, 00:22

У рамках проведення заходів із вшанування пам’яті патріарха музейної справи – Михайла Івановича Сікорського, 02 жовтня 2017 р., у Меморіальному музеї академіка В. Г. Заболотного,завідувачем науково-дослідного відділу «Музей історії архітектури Середньої Наддніпрянщини нового та новітнього часу» А В. Кузьменком було прочитано лекцію-екскурсію для студентів педагогічного та історичного факультетів ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» на тему: «Меморіальний музей академіка В. Г. Заболотного в житті Михайла Сікорського».

Зокрема,студенти познайомилися з історією проектування, зведення й реконструкції колишнього будинку батьків архітектора В. Г. Заболотного, де пройшли його юнацькі роки та де він провів значну частину свого дозвілля. Було з’ясовано, що перебування в рідній садибі в Переяславі надихало зодчого на створення багатьох полотен і акварелей, представлених в експозиції музею,які складають важливий сегмент його творчої спадщини.

У ході прочитання лекції, А. В. Кузьменком було розкрито важливі віхи взаємовідносин та приятелювання В. Г. Заболотного і М. І. Сікорського. Визначено, що саме М. І. Сікорський запропонував ідею експонування й популяризації спадщини видатного зодчого. Встановлено, що реалізація цієї ідеї найперше стала можливою завдяки передачі В. Г. Заболотним батьківського будинку музею, чому великою мірою сприяли особисті, дружні стосунки зодчого з М. І. Сікорським.

Прочитання лекції супроводжувалось ознайомленням з експозицією музею. В результаті, у процесі проведеного спільно зі студентами обговорення й аналізу архітектури та конструктивних особливостей будівлі, було охарактеризовано неоціненний внесок М. І. Сікорського у виявлення її потенціалу в аспекті музеєфікації та окреслено основні етапи створення Меморіального музею академіка В. Г. Заболотного і наповнення його експонатами.