КРУГЛИЙ СТІЛ «АРХЕОЛОГІЧНІ ПАМ’ЯТКИ ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ: ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ»

Категорія: Наукові заходи Створено: Субота, 20 квітня 2019, 20:05

18 квітня 2019 р. в рамках заходів до Міжнародного дня охорони пам’яток та визначних місць у Національному історико-етнографічному заповіднику «Переяслав» на базі Музею трипільської культури проведено круглий стіл «Археологічні пам’ятки Переяславщини: проблеми охорони та збереження». Захід було приурочено до 40-річчя створення археологічного відділу Заповідника. Участь у круглому столі взяли науковці НІЕЗ «Переяслав» та ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».У ході засідання було розглянуто та обговорено наступні доповіді:

 • Тетеря Дмитро Адольфович, завідувач науково-дослідного відділу археології НІЕЗ «Переяслав»: «Археологія в Національному історико-етнографічному заповіднику «Переяслав»: здобутки та виклики ХХІ століття».
 • Бузян Галина Миколаївна, старший науковий співробітник науково-дослідного сектора «Археологічна експедиція» НІЕЗ «Переяслав», заслужений працівник культури України, Юрченко Олександр Васильович, старший науковий співробітник науково-дослідного відділу археології НІЕЗ «Переяслав», кандидат історичних наук :«Дослідники історії та археології Переяслава ХІХ – початку ХХ ст.».
 • Колибенко Олена Володимирівна, доцент кафедри історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», кандидат історичних наук, Колибенко Олександр Володимирович – заступник генерального директора НІЕЗ «Переяслав» з наукової роботи, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, професор: «Переяславський боярин Оргость в історичних джерелах»
 • Жам Олена Михайлівна, провідний науковий співробітник Музею хліба науково-дослідного філіалу «Музей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини», кандидат історичних наук: «Колекція давніх зернових культур у зібранні Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав».
 • Білоусько Валентина Миколаївна, молодший науковий співробітник науково-дослідного відділу археології НІЕЗ «Переяслав»: «Музей трипільської культури: нові надходження старожитностей ранніх землеробів».
 • Прядко Олександр Олегович, завідувач науково-дослідного сектора «Археологічна експедиція» НІЕЗ «Переяслав»: «Знахідка монети Володимира Ольгердовича 80-90-х рр. ХІV ст. з Переяслава».
 • Павлик Олександр Васильович, старший науковий співробітник науково-дослідного сектора «Археологічна експедиція» НІЕЗ «Переяслав», кандидат історичних наук: «Археологічні пам’ятки околиць с. Велика Каратуль Переяслав-Хмельницького району: історія досліджень та сучасний стан».
 • Костенко Наталія Вікторівна, старший науковий співробітник науково-дослідного відділу археології НІЕЗ «Переяслав»: «Археологічна спадщина давньоруського Переяслава в контексті досліджень Романа Юри: пам’яткоохоронний аспект».
 • Тетеря Дмитро Адольфович, завідувач науково-дослідного відділу археології НІЕЗ «Переяслав», Прядко Олександр Олегович, завідувач науково-дослідного сектора «Археологічна експедиція» НІЕЗ «Переяслав»: «Курганна спадщина південно-західної Переяславщини: проблеми збереження та охорони».
 • Ткаченко Віктор Миколайович, провідний науковий співробітник Музею М.М. Бенардоса науково-дослідного філіалу «Музей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини», кандидат історичних наук:«Краєзнавча спадщина Чубук-Подільського».
 • Товкайло Микола Тихонович, археолог, кандидат історичних наук «Сучасний стан памяткоохоронної сфери в Україні».

 

Завідувач НДВ археології НІЕЗ «Переяслав»                                 Дмитро Тетеря