ЧЕРГОВИЙ НАУКОВИЙ ФОРУМ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОМУ ЗАПОВІДНИКУ «ПЕРЕЯСЛАВ»

Категорія: Наукові заходи Створено: Понеділок, 03 червня 2019, 09:03

Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав» разом з Національним Києво-Печерським історико-культурним заповідником став співорганізатором XVII Міжнародної наукової конференції «Церква – наука – суспільство: питання взаємодії».

Також співорганізаторами цієї конференції виступили Інститут археології НАН України, Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК, Центральний державний історичний архів України (м. Київ), Навчально-науковий інститут історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав», Університет гуманітарних та природничих наук імені Яна Длугоша в Ченстохові (Польща), Лабораторія гуманітарних міждисциплінарних студій Університету імені Адама Міцкевича в Познані (Польща), Всеукраїнське товариство дослідників християнських старожитностей Центральної та Східної Європи.

30 травня 2019 року у приміщенні Меморіального музею Г.С.Сковороди відбулося виїзне засідання XVII Міжнародної наукової конференції «Церква – наука – суспільство: питання взаємодії» під назвою «Дніпровська Русь: археологія та історія».

Роботу секції розпочали з вітання головуючого з Днем народження: д.і.н., професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України Моця Олександр Петрович отримав вітання від колективу НІЕЗ «Переяслав» та побажання успіхів у подальших наукових розвідках.

На засіданні заслухали доповіді: Моця Олександр Петрович, д.і.н., професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України «Сакральне і світське в діяльності Володимира Святославича», Тараненко Сергій Пантелійович, к.і.н., завідувач науково-дослідного сектору археології НКПІКЗ «Науково-рятівні дослідження біля церкви Спаса на Берестові 2018–2019 рр.: попередні дані», Хроненко Ігор Вікторович, к.і.н., начальник відділу експозиційної роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника «Християнська церковна архітектура Наддніпрянщини в доповідях Всеросійських археологічних з’їздів на українських землях (1874–1908 рр.), Савицький Володимир, старший науковий співробітник Національного заповідника «Софія Київська» «Давньоруські пірофілітові плити з Луцької Хрестовоздвиженської церкви XVII ст.», Зоценко Іван Володимирович, Бобровський Тимур Анатолійович, к.і.н., старший науковий співробітник Національного заповідника «Софія Київська» «Археологічні дослідження на території Національного заповідника «Софія Київська» (2018–2019 рр.), Оленич Андрій Миколайович, науковий співробітник Архітектурно-археологічної експедиції Інституту археології НАН України «Проблема дослідження околиць Києва XVI–ХІХ ст.», Зоценко Іван Володимирович «Науково-рятівні археологічні дослідження 2018–2019 рр. на Київському Подолі», Оленич Андрій Миколайович «Монетний скарб 2018 р. з київського Подолу»

Учасники конференції позитивно оцінили значення конференції, відзначили професіоналізм співробітників Заповідника та його роль у розвитку наукових досліджень у сфері археології зокрема та збереження культурної спадщини України загалом.

Учасникам виїзної секції по завершенню засідання заступником генерального директора з наукової роботи, к.і.н., професором Олександром Колибенком було проведено екскурсію в Археологічному музеї Національного-історико-етнографічного заповідника «Переяслав».

Більше фото - https://drive.google.com/open?id=1TuD6u0yPinm6YIDVJK-lCfmH8mKBRCST