6 травня 1946 р. розпочалися будівельні роботи з відновлення будівлі Верховної Ради УРСР

Категорія: Історичний календар. Події Створено: Неділя, 06 травня 2018, 08:26
Notice: Undefined variable: info in /home/ksere795/niez.com.ua/templates/urbanlife/html/com_content/article/default.php on line 176

  Робота над проектом відновлення будівлі Верховної Ради, суттєво пошкодженої пожежею ще в листопаді 1941 р., та прибудови до неї адміністративного корпусу розпочалася в 1944 р. і здійснювалась під керівництвом В. Г. Заболотного [1, с. 459]. Також до проекту реконструкції інтер’єру були залучені й молоді архітектори – Д. Н. Яблонський, В. І. Лазаренко, В. В. Козюлін та ін. [2, с. 167]. У проекті брала участь і Н. Б. Чмутіна, яка, за словами інженера-конструктора Л. Г. Дмитрієва, пропонувала також різні варіанти непомітного перекриття щойно зведеної прибудови парламенту, з метою створення максимального комфорту її внутрішнього дворика [2, с. 167]. Втім, після зміни влади про цю ідею забули.

  Безпосередньо ж будівельні роботи розпочалися відповідно до Постанови Ради Міністрів УРСР і ЦК КП(б)У № 826 від 06.05.1946 р. «Про відновлення будівлі Президії Верховної Ради Української РСР». Виконував їх трест «Хрещатикбуд», а вартість, згідно складеного кошторису, становила 18 млн крб – без обладнання та 24 млн крб – з обладнанням [2, с. 166].

  У результаті, окрім відновлення будівлі Сесійної зали, за проектом В. Г. Заболотного було прибудовано вищезгаданий триповерховий корпус службових приміщень. Органічно пов’язаний з північно-західним фасадом, виконаним у вигляді курдонера, який виходив до колишнього Царського саду та напівкруглий у плані, цей блок утворив внутрішній дворик. Також були помітно покращені загальні пропорції будинку Верховної Ради за рахунок підвищення дещо заниженої бані на 1 метр [3, с. 134]. Остаточно проект було реалізовано 1949 р. [1, с. 450].

Список використаної літератури:

  1. Мазніченко О. Життєвий і творчий шлях архітектора Наталії Борисівни Чмутіної (До 100-річчя від дня народження) [Текст] / Олена Мазніченко ; А. В. Чебикін (відп. ред.) // Українська академія мистецтва : дослід. та наук.-метод. пр. : [наук. зб.]. – К., 2012. – Вип. 19. – С. 446–454.
  2. Мазніченко О. Феномен будинку Верховної Ради у проектній діяльності Н. Б. Чмутіної та культурі України ХХ століття [Текст] / Олена Мазніченко // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : зб. наук. пр. з мистецтвозн., архітектурознавства і культурології. – Вип. 10. – К., 2014. – С. 159–171.
  3. Марковський А. І. Творчий доробок Володимира Заболотного в архітектурі Києва 1930-х років [Текст] / А. І. Марковський // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. – К., 2014. – Вип. 36. – С. 127–136.

  Завідувач НДВ «Музей історії архітектури Середньої Наддніпрянщини нового та новітнього часу», к. і. н., с. н. с.                   Андрій Кузьменко