4 ГРУДНЯ 1984 р. БУЛИ ПРОВЕДЕНІ І СКОВОРОДИНІВСЬКІ ЧИТАННЯ

Категорія: Історичний календар. Події Створено: Понеділок, 03 грудня 2018, 11:02

І Сковородинівські читання були проведені 4 грудня 1984 року. Вони відбулись під організаційною відповідальністю Переяслав-Хмельницького історико-культурного заповідника, Інституту філософії АН УРСР, Інституту літератури АН УРСР.

Оскільки не збереглась ,а, можливо, й не була надрукована програма читань, вважаємо за потрібне подати список учасників І Сковородинівських читань та заявлені ними доповіді:

 1. Попович М. В. д. філос. наук, зав. від. І-ту філос. АН УРСР Історична доля вчення Г. Сковороди.
 2. Нічик В. М. д. філос. наук, І-т філос. АН УРСР. Філософські попередники Г. Сковороди.
 3. Головаха І. П. д. філос. наук, І-т філос. АН УРСР. Г. Сковорода в оцінці революціонерів-демократів.
 4. Кримський С. Б. д. філос. наук, І-т філос. АН УРСР. Проблема мудрості у вченні Г. Сковороди.
 5. Колосова В. П. к. філол. наук, І-т літератури. АН УРСР. Г. Сковорода в неопублікованих творах І. Франка.
 6. Крекотень В. І. к. філол. наук, І-т літератури. АН УРСР. Класична образність в творах Г. Сковороди.
 7. Шевчук Валерій – письменник, член Спілки письменників.
 8. Ловка Л. Я. – зав. філос. редакцією вид. «Наукова думка» (преса).
 9. Приступов П. Г. – автор музики на тексти Г. Сковороди та їх виконавець.
 10. Білодід О. І. – д. філол. наук, Київський держуніверситет.
 11. Бичкова Л. В. – д. юр. наук, І-т держави і права.
 12. Дяченко Л. А. – гол. бух. І-ту філософії АН УРСР [ 6 ].

Перші читання тому й називаються першими, що вони не єдині, за ними йдуть наступні. Ініціатори ставили собі за мету, щоб Сковородинівські читання стали традиційними і збирали знавців творчості Г. С. Сковороди не тільки з України, а й науковців інших країн. На сьогодні було проведено 18 Сковородинівських читань, які стали міжнародними.

Після перенесення проведення читань до університету, Меморіальний музей Г. С. Сковороди не втратив свого значення як науковий осередок з організації Сковородинівських студій. У музеї продовжували проходити секційні засідання, традиційним стало і проведення для учасників читань екскурсій по музею. Третього грудня, в день народження Г. С. Сковороди, починаючи з 1973 р. і дотепер, щорічно проводяться вечори по вшануванню пам’яті видатного українського філософа.

Всяка добра справа має свій початок і своє продовження. Народжуються нові форми наукового життя, відкриваються нові можливості спілкування. Сковородинівські читання і надалі залишаються відкритими для всіх бажаючих.

Г. С. Сковорода – постать, у силовому полі якої ось уже понад двісті років перебуває вся українська філософія. Нинішній спалах інтересу до творчості Г. С. Сковороди зумовлений як підготовкою до відзначення 300-річчя з дня його народження, так і новими умовами нашого державного буття, в якому видатному філософу і просвітителю ще буде відведено належне місце.

Молодший науковий співробітник НДВ «Меморіальний музей Г.С. Сковороди»                   В.В. Нікітіна