Музеї

ЄВГЕНІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА ПЕТРОВСЬКА (16.10.1924 – 25.07.1979) – УКРАЇНСЬКИЙ АРХЕОЛОГ, ДОСЛІДНИЦЯ АРХЕОЛОГІЧНИХ ПАМ'ЯТОК ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ

Категорія: Історичний календар. Особистості Створено: Субота, 16 жовтня 2021, 13:32

Євгенія Петровська народилася 16 жовтня 1924 р. в м. Києві. У 1950 р. закінчила історичний факультет Київського університету ім. Т. Шевченка. Навчалася в аспірантурі Інституту археології АН УРСР (1950–1953), в якому багато років працювала науковим співробітником (1950–1979), зокрема й в Археологічному музеї Інституту археології (1968–1979).

Є. О. Петровська була активним польовим дослідником: брала участь у багатьох експедиціях у Київській, Житомирській та Черкаській областях (1950–1976). Фахові інтереси вченої зосереджувались у галузі археології раннього залізного віку. Дослідниця вивчала археологію скіфської доби Лісостепової України, брала участь у розкопках поселень, городищ і могильників чорноліської, скіфської лісостепової, підгірцівської культур І тис. до н.е. Зокрема дослідниці проводила розкопки відомих городищ – Хотівського (1965–1967) та Малого Ходосівського (1976), кургану біля с. Мала Офірна (1964-1965), підгірцівського поселення в м. Обухові та ін.

У 1963 р. Лівобережний загін Канівської слов’янської експедиції ІА АН УРСР за участі Є. О. Петровської та Д. Т. Березовця провів розвідку на Лівобережжі Переяславщини перед затопленням берегової смуги водами новоствореного Канівського «моря». Зокрема було відкрито місцезнаходження епохи бронзи біля с. Підсінне, а також велике поселення ХІ – ХV ст. неподалік від с. Комарівка, в ур. Васильків, на березі затоки Дніпра в його лівобережній заплаві. Численний зібраний на поверхні керамічний матеріал та виявлений шурфуванням потужний культурний шар вказали на незвичний, надзвичайно цікавий характер нововідкритої пам’ятки. Було прийнято рішення розпочати на ній стаціонарні розкопки. Дослідження експедиції під керівництвом В. Й. Довженка та А. І. Кубишева тривали 5 років (1964–1968), під час яких було відкрито рідкісний археологічний комплекс, що складався з великого давньоруського поселення та могильника. Унікальність його полягала у сталості багатовікового буття та господарювання на пам’ятці, у неперервності існування селища та могильника впродовж ХІ – ХV ст., від давньоруського часу до пізнього середньовіччя. Матеріали досліджень поселення використовувалися науковцями для реконструкцій розвитку давньоруського та староукраїнського села. Речові матеріали та реконструкції Комарівського поселення на Переяславщині експонуються в Археологічному музеї Інституту археології НАН України з 1960-их рр.

Є. О. Петровська є автором 36 наукових праць.

Померла Євгенія Олександрівна Петровська на 55 році життя 25 липня 1979 р. в Києві, де й похована.

Вибрані наукові праці:

 1. 1. Петровська Є.О. Пам’ятки пізньоскіфського часу на р. Стугні // Археологія. – 1964. – ХVI. – С. 180–189.
 2. 2. Петровская Е.О. Раскопки на Хотовском городище // АИУ 1965–1966 гг. – К., 1967. – Вип. 1. – С. 112–113.

Петровська Є.О. Курган VI ст. до н. е. біля с. Мала Офірна на Київщині // Археологія. – 1968. – ХХІ. – С. 164–174.

 1. 3. Петровська Є.О. Ранньоскіфські пам’ятки на південній околиці Києва // Археологія. – 1970. – XXIV. – С. 129–145.
 2. 4. Петровська Є.О. Підгірцівські пам’ятки Київського Подніпров’я // Археологія. – 1971. – 2. – С. 9–22.
 3. 5. Максимов Е.В., Петровская Е.О. Древности скифского времени Киевского Поднепровья. – Полтава, 2008. – 126 с.

Джерела:

 • Петровская Є. О. Отчет об археологической разведке на территории Каневского водохранилища по левому берегу р. Днепр в 1963 г. // НА ІА НАН України. – 1963/3а. – 7 с.
 • Беляєва С.О., Кубишев А.І. Поселення Дніпровського Лівобережжя Х – ХV ст. (за матеріалами поселень поблизу сіл Комарівка та Озаричі). – Київ: Наукова думка, 1995. – 111 с. – С. 3–55.
 • Мезенцева Г. Дослідники археології України: Енциклопедичний словник-довідник. – Чернігів: Сіверянська думка, 1997. – 205 с. – С. 121.
 • Інститут археології НАН України. 1918–2014 / Гол. ред. П.П. Толочко. – К., 2015. – С. 555.
 • Історична наука у Національній академії наук України в особах: Енциклопедичний довідник. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2018. – 742 с. – С. 523.
 • КНУ ім. Тараса Шевченка, Кафедра археології та музеєзнавства. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.archaeology.univ.kiev.ua/home/index.php?option.

Старший науковий співробітник НДВ археології                   Бузян Г.М.