Заповідник

ПЕРЕЯСЛАВІКА: НАУКОВІ ЗАПИСКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО ЗАПОВІДНИКА «ПЕРЕЯСЛАВ». ВИПУСК 15 (17)

Категорія: Переяславіка Створено: П'ятниця, 17 січня 2020, 15:44

Збірник присвячено пам’яті відомого дослідника археологічних пам’яток Переяславщини, історика-краєзнавця, старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу археології НІЕЗ «Переяслав», кандидата історичних наук Олександра Васильовича Юрченка (1979–2019).

Матеріали збірника висвітлюють ідеї національної державності в історії суспільно-політичної думки України; розвиток етнонаціональних відносин на території Наддніпрянщини; археологічні пам’ятки Переяславщини; історію Переяславського краю з найдавніших часів до наших днів; українську етнографію на сучасному етапі; проблеми вітчизняного музеєзнавства.

Для істориків, археологів, музейних працівників, краєзнавців, аспірантів, студентів, усіх, кого цікавлять питання давньої історії.

Завантажити електронний варіант збірника можна тут: https://drive.google.com/file/d/1XZawX4JnloB0HPAO3NatlfJOi-_O2B6Y/view?usp=sharing