Заповідник

ПЕРЕЯСЛАВІКА: НАУКОВІ ЗАПИСКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО ЗАПОВІДНИКА «ПЕРЕЯСЛАВ». ВИПУСК 16 (18)

Категорія: Переяславіка Створено: Четвер, 26 березня 2020, 19:08

Збірник присвячено 60-річчю з дня виходу друком першого випуску «Наукових записок Переяслав-Хмельницького державного історичного музею» та 70-річному ювілею відомого дослідника вітчизняних археологічних пам’яток, кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника Миколи Тихоновича Товкайла.

Матеріали збірника висвітлюють ідеї національної державності в історії суспільно-політичної думки України; розвиток етнонаціональних відносин на території Наддніпрянщини; археологічні пам’ятки Переяславщини; історію Переяславського краю з найдавніших часів до наших днів; українську етнографію на сучасному етапі; проблеми вітчизняного музеєзнавства.

Для істориків, археологів, музейних працівників, краєзнавців, аспірантів, студентів, усіх, кого цікавлять питання давньої історії.

Завантажити електронний варіант збірника можна тут

https://drive.google.com/file/d/1qBy5njwVal3REw4D8V8zWS6cQ_4KkNNS/view?usp=sharing