Заповідник

ПЕРЕЯСЛАВІКА: НАУКОВІ ЗАПИСКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО ЗАПОВІДНИКА «ПЕРЕЯСЛАВ». ВИПУСК 17 (19)

Категорія: Переяславіка Створено: Середа, 21 жовтня 2020, 13:00

Збірник присвячено 50-річчю музеєфікації унікальної пам’ятки дерев’яної культової архітектури Лівобережної Київщини – церкви Св. Георгія з с. Андруші Переяславського повіту Полтавської губернії, в Музеї народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини.

Матеріали збірника висвітлюють ідеї національної державності в історії суспільно-політичної думки України; розвиток етнонаціональних відносин на території Наддніпрянщини; археологічні пам’ятки Переяславщини; історію Переяславського краю з найдавніших часів до наших днів; українську етнографію на сучасному етапі; проблеми вітчизняного музеєзнавства та пам’яткознавства.

Для істориків, археологів, музейних працівників, краєзнавців, аспірантів, студентів, усіх, кого цікавлять питання вітчизняної історії.

Завантажити електронний варіант збірника можна тут: https://drive.google.com/file/d/1qHdVHwQTOy94OPYy5MgADvt5j4FmjAI1/view?usp=sharing