Заповідник

ПЕРЕЯСЛАВІКА: НАУКОВІ ЗАПИСКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО ЗАПОВІДНИКА «ПЕРЕЯСЛАВ». ВИПУСК 20 (22)

Категорія: Переяславіка Створено: Понеділок, 28 лютого 2022, 08:47

   Збірник присвячено 90-річчю з дня народження Михайла Івановича Жама – ветерана НІЕЗ «Переяслав», заслуженого працівника культури України, багаторічного завідувача філіалом «Музей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини» НІЕЗ «Переяслав».

Матеріали збірника висвітлюють ідеї національної державності в історії суспільно-політичної думки України; розвиток етнонаціональних відносин на території Наддніпрянщини; археологічні пам’ятки Переяславщини; історію Переяславського краю з найдавніших часів до наших днів; українську етнографію на сучасному етапі; проблеми вітчизняного музеєзнавства та пам’яткознавства.

Для істориків, археологів, музейних працівників, краєзнавців, аспірантів, студентів, усіх, кого цікавлять питання вітчизняної історії.

Завантажити збірник можна тут: https://drive.google.com/file/d/1Ezm7xTf93RSK15Pw7sscYKd5FK-XgFhE/view?usp=sharing