Заповідник

ВИЙШЛА ДРУКОМ МОНОГРАФІЯ ВІКТОРА ТКАЧЕНКА «ФЕНОМЕН УКРАЇНСЬКОГО ПИСАНКАРСТВА КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ. (ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ І ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ ЗРІЗ)

Категорія: Видання Створено: Вівторок, 28 січня 2020, 12:06

Ткаченко В. М. Феномен українського писанкарства кінця ХІХ – початку ХХІ ст. (історіографічний і джерелознавчий зріз). – К.: Міленіум, 2020. – 430 с.

У монографії прослідковано та проаналізовано історіознавчо-джерелознавчі матеріали кінця ХІХ – початку ХХІ ст. з розвитку та побутування писанкарства, використання писанки в обрядово-звичаєвій культурі українців упродовж ХІ–ХХІ ст., освіті тощо. На основі широкого кола джерел простежено процес нагромадження та поширення знань про писанкарство у міжкультурному часопросторі.

Книга розрахована на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто зацікавлений у дослідженні народного мистецтва писанки, проблем, пов’язаних із цим, історії науки, а також української історіографії.